Artikkelit

Mikä on yrityksen yleisin pelko kotisivuja uudistettaessa?

Jokaisella yrityksellä on omanlainen tarina, toiveet sekä viesti. Sivuston rakenteeseen ja yleiseen ilmeeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten mahdolliset graafiset linjaukset sekä viesti joka yrityksessä halutaan antaa. Suunnittelu tehdään niin, että kotisivujen valmistuttua asiakkaallamme on kotisivut, jotka auttaa asiakkaamme kohderyhmää löytämään sivuilta haluamaan tiedon ja tukee yrityksen liiketoimintaa.

Mitä yleensä haetaan?

Tilastojen ja analytiikan mukaan eniten yritysten sivuilla katsotaan yhteystietoja.

Mistä pelosta usein kuulemme?

Hyvin usein kuulemme saman toiveen tai tässä tapauksessa pelon, asiakkaan pohtiessa uusia kotisivuja. Pelkona on monesti se, että uudet sivut ovat graafista ilotulistusta, jolloin yrityksen oma viesti ja kohderyhmäajattelu menee hukkaan.

Yksinkertaista ja modernia

Uudet sivut suunnitellaan moderniksi, yksinkertaiseksi ja yrityksen liiketoimintaa tukeviksi. Pohdimme yhdessä kohderyhmän tarpeen ja mitä kärkiä sivuille halutaan tuoda?

Paras lopputulos selkeydellä, ei kikkailulla

Paras lopputulos tulee hyvin suunnitellulla ja selkeällä kotisivuratkaisulla. Kikkailu

Tsekkaa meidän referenssit selkeistä kotisivuista →